- Et unikt kompetencesæt.
Vi er uddannet som akademiske forskere inden for folkesundhedsvidenskab, bæredygtig design og antropologi og som 3D-kunstnere og dokumentarfilmskabere. Vi har tolv års erfaring inden for professionel videoproduktion, animation og visuel kommunikation.

Psykiatrifonden

Sammen om angst og depression

Mange børn med angst og depression får ikke den hjælp, de har brug for. Derfor har Psykiatrifonden udviklet “Mind My Mind” – en evidensbaseret indsats, der skal hjælpe børn ud af mental mistrivsel. Psykiatrifonden kontaktede os for at få hjælp til at formidle værdien af indsatsen til beslutningstagere i kommunerne. Med en brugerinddragende udviklingsproces producerede vi en video, der nu spiller en central rolle i implementeringen af Mind My Mind.

For at vise effekten af interventionen er videoen bygget op omkring en case, Mathilde. Med en kombination af interviews og animation fortæller vi hendes historie og forklarer, hvorfor Mind My Mind er et relevant tilbud for mange børn i landets kommuner.

"Det er en fornøjelse at samarbejde med Madeclear – både personligt og fagligt. De formår at omsætte kompleks og tung viden til spændende formidling, der er skåret ind til benet. Og i processen er de effektive, imødekommende, skarpe og ikke bange for at stille kritiske spørgsmål med modtageren for øje – alt sammen for at skabe det bedste resultat."

—Sarah Vadgaard, kampagnekoordinator i Psykiatrifonden